ارسال داده

خوشحالیم که قصد آن را دارید، آمارهایی که با تلاش فراوان جمع آوری کرده اید با محققان دیگر به اشتراگ بگذارید.

به اشتراک گذاری داده های شما از طریق این سایت به دو صورت انجام می گیرد.

 

کمک به پژوهش:

اگر نگاهی به قیمت های فایل ها انداخته باشید، متوجه می شوید که این قیمت ها به اندازه حفظ هاست و دامنه می باشید. لذا هدف ما کمک به توسعه پژوهش و جلوگیری از کار تکراری می باشید. دوستانی که قصدشان کمک به پژوهش است، می توانید فایل های خود را به صورت رایگان برای ما بفرستند که با نام خودشان در سایت قرار گیرد.

 

فروش داده:

دوستانی که آمارهایی را قبلا جمع آوری کرده اند و احتمال می دهند دسترسی دیگر محققان به این آمارها به سختی امکان پذیر است، می توانند آمارهای خود را با هدف کمک به دیگران و همچنین ایجاد درآمد برای خود برای ما ارسال کنند.

 

در ارسال داده «عنوان» را به «کمک به پژوهش» یا «فروش داده» طرح کنید.

با تشکر

تیم عدد سرا

ارسال داده

  • انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar, xls, xlsx, doc, docx.

از عدد سرا دانلود کنید

و در زمان، هزینه و حوصله خود صرفه جویی کنید