آمار نقدینگی کشور (شمسی)

این فایل اکسل شامل آمارهای زیر می باشد(۱۳۵۲ الی ۱۳۹۲):

نقدینگی برحسب عوامل موثر بر عرضه آن  {برابر با مجموع}:

 • خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی
 • خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی
 • بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی
 • خالص سایر اقلام
 •  نرخ رشد نقدینگی

  نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن ) {برابر با مجموع}:

 • پول
 • اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
 • سپرده های دیداری
 • شبه پول
 • سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (میلیاردریال/از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۹۲)
 • سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت (میلیارد ریال/از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۹۲)
 • سپرده های قرض الحسنه پس انداز (میلیارد ریال/از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۹۲)
 •  سایر سپرده ها (میلیارد ریال/از سال ۱۳۶۱ الی ۱۳۹۲)
 • نرخ رشد نقدینگی (از سال ۱۳۶۲ الی ۱۳۹۲)


همچنین آمارهای فصلی نقدینگی شامل متغییرهای فوق را می توانید از لینک زیر دانلود بفرمایید.

آمار فصلی نقدینگی کشور

نمایش سبد خرید

« منبع آمار داخل فایل، نوشته شده است»

از عدد سرا دانلود کنید

و در زمان، هزینه و حوصله خود صرفه جویی کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.