آمار شاخص های اقتصادی و اجتماعی به تفکیک استان ها

این فایل اکسل شامل آمارهای زیر می باشد:

صفحه اول:

 • ارزش افزوده، مصرف واسطه و ستانده رشته فعالیت‌های اقتصادی استان مازندران به قیمت‌های جاری (کشاورزی، شکار و جنگلداری، ماهیگیری، معدن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی ، ساختمان ، عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، واسطه گری‌های مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، اداره امور عمومی، و خدمات شهری، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی ، سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی)
 • آمارهای تولید ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ) 

 • از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۲

صفحه دوم:

 •  تولید ناخالص داخلی و سرانه آن بدون نفت( ریال) (۱۳۷۹ الی ۱۳۹۲)

 •  تولید ناخالص داخلی و سرانه آن (هزار ریال) (۱۳۷۹ الی ۱۳۹۲)

 • متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری برحسب انواع منابع تامین درآمد ( ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳)
 • شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری(۱۰۰=۱۳۹۰)
 • متوسط هزینه های خالص سالانه یک خانوار شهری
 • سرمایه گذاری خارجی (هزار دلار/ ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰)
 • مقدار  و ارزش دلاری کالاهای وارد شده و صادر شده از پایانه گمرکی  استان

صفحه سوم:

 • صفحه سوم:
 • تعداد بانکهای گیلان به تفکیک بانک ها
 • بانکداری الکترونیکی (خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب) (۱۳۸۶ الی ۱۳۹۲ / به تفکیک بانک ها)

صفحه چهارم:

 • شاخص عمده نیروی کار در جمعیت ١٠ ساله وبیشتر برحسب جنس (درصد )
 • توزیع نسبی شاغلان ١٠ ساله وبیشتر برحسب وضع شغلی (در صد)
 • میزان اشتغال کارگاه های صنعتی بر اساس پروانه های بهره برداری صادر شده.
 • توزیع نسبی جمعیت شاغل و بیکار(بیکار جویای کار) ١٠ ساله و بیشتر برحسب وضع سواد وسطح تحصیلات (درصد)
 • تعداد کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب نوع فعالیت، نحوه مالکیت و طبقات کارکن
 • تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی بر حسب مزد و حقوق بگیران و کارکنان بدون مزد و حقوق و جنس
 • تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر بر حسب طبقات کارکن و نوع فعالیت

صفحه چهارم:

 • جمعیت و متوسط رشد سالانه
 • جمعیت بر حسب سن
 • میزان ها و شاخص های عمده جمعیتی بر حسب جنس در نقاط شهری و روستایی

صفحه پنجم:

 • تعداد باسوادان برحسب جنس در نقاط شهری و روستایی
 • تعداد دانش آموزان و کارکنان آموزشی ، دفتری و اداری کلیه دوره های تحصیلی

صفحه ششم:

 • تعداد موسسات درمانی فعال و تخت های موجود در آن بر حسب نوع وابستگی

صفحه هفتم:

 • درآمدهای عمومی استان

صفحه هشتم:

 • سرقت های عادی برحسب نوع در استان
 • تعداد تصادفات درون شهری و برون شهری سایل نقلیه منجر به فوت،جرح و خسارت در استان
 • تعداد کتابخانه ها، کتاب های موجود، اعضا و مراجعین به کتابخانه های عمومی استان درسال

هفته نهم:

 • میزان اشتغال کارگاههای صنعتی
 • تعداد کارگاههای صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب نوع فعالیت و نحوه مالکیت و طبقات کارکن
 • تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی ١٠نفر کارکن و بیشتر بر حسب طبقات کارکن و نوع فعالیت
 • تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده در استان

صفحه دهم:

صفحه یازدهم:

 • تعداد تلفن های ثابت و همراه

نکته یک: امارهای موجود عمدتا برای سالهای قبل از ۱۳۹۳ می باشد. برای مثال  آمارهای مربوط به استان مازندران را می توانید از اینجا نگاه کنید.

نکته دو: تعداد کمی از داده ها موجود نمی باشد.

آمارهای استان خراسان رضوی:

آمارهای استان خوزستان:

آمارهای استان فارس:

آمارهای استان کرمان:

آمارهای استان کرمانشاه:

آمارهای استان گیلان:

آمارهای استان مازندران:


نمایش سبد خرید

« منبع آمار داخل فایل، نوشته شده است»

از عدد سرا دانلود کنید

و در زمان، هزینه و حوصله خود صرفه جویی کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.